Sıvı Mikserler ( Sıvı Karıştırıcı ) - Toztek Mühendislik Ltd.

Rusça
İçeriğe git
SIVI MİKSERLER
JETSTREAM
Sıvı kazanı içerisinde yavaş bir akım yaratan karıştırıcı, yeterli mikro karışım sağlayamaz. Ayrıca, sıvı kazanının içerisindeki sıvıyı, kazan içerisinde tek bir kütle olarak döndüren bir karıştırıcı, bu sıvının alt ve üst katmanlarını birbiri içerisine karıştıramaz.
Çalışma Prensibi
 • Jet stream mikserin prensibi rotor-stator sistemine dayanmaktadır.
 • Hızlı dönen bir rotor (özel tip pervane), direk (güdümlü) bir sıvı akışı yaratır.
 • Kılavuz bir çeper rotorun etrafını çevreler.
 • Bu kılavuz çeper, sıvı akışını, sıvı kazanının dibine doğru yönlendirir.
 • Sıvı kazanı içinde girdap oluşumu ve böylece sıvının kazan içerisinde kütlesel dönüşü önlenmiş olur.
 • Sıvı kazanının dibine yönlendirilen sıvı akışı kazanın dibinden yukarıya yönelir.
 • Yüzeyden de tekrar sıvı kazanının dibine doğru yönelir
 • Bu hareket tarzı içerisinde, sıvı kazanının bütünü tamamen karışmış ve homojen hale gelmiş olur.
Karışım Teknolojisi Hakkında
 • Karışım teknolojisinde karışımı mikro ve makro olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Mikro karışım, en küçük partiküllere bile ulaşan türbülansı tanımlar ve en küçük karışım hacminde bile mükemmel bir homojen yapının oluşumunu sağlar.
 • Makro karışım ise, karışım kazanının içinde hiç ölü alan bırakmadan bütün hacmin devridaim olmasını sağlar ve homojenize eder.
 • En ideal durum, iyi makro karışım ve aynı zamanda iyi bir mikro karışım elde etmektir.
 • Jet stream Mikserin Avantajları
 • Sıvı kazanının içeriğini tek bir kütle olarak döndürmez.
 • Süspansiyonlarda kesinlikle bir sedimantasyon(çökelme, tortu birikimi) olmaz.
 • Yüzeyden içeriye hava girişi olmaz.
 • Homojen karışım etkisi sayesinde hassas karışım elde edilir.
 • Rotor sistemi açıkta değildir.

Jet stream Mikserin Avantajları
 • Sıvı kazanının içeriğini tek bir kütle olarak döndürmez.
 • Süspansiyonlarda kesinlikle bir sedimantasyon(çökelme, tortu birikimi) olmaz.
 • Yüzeyden içeriye hava girişi olmaz.
 • Homojen karışım etkisi sayesinde hassas karışım elde edilir.
 • Rotor sistemi açıkta değildir.


Örnekler
Jet stream Mikserin Uygulama Alanları
 • Ytron Jet stream mikserleri kimya endüstrisinin bütün kollarında, ilaç üretiminde, gıda endüstrisinde ve kozmetik ürünlerde kullanılmaktadır.
 • Makineler, belirtilen nihai ürün özelliklerine göre tasarlanmaktadır. Hijyen, steril alanlardaki uygulamalardan, atık su arıtma sistemleri gibi diğer farklı uygulamalara kadar birbirinden ayrı ve özel tasarımlar yapılmaktadır.
 • Jet stream mikserler, homojenizasyon, dispersiyon, süspansiyon hazırlama ve emülsiyon hazırlama, kristalize etme, hava aldırma işlemi, çözme, sıvı kazanının duvarlarındaki ısı değişiminin oranını arttırma için kullanılır. Bir tankın üzerine direk olarak sabitlenebilir veya seyyar bir taşıyıcı üzerine monte edilebilir. Büyük sıvı kazanlarına yandan monte edilebilir.
 • Gerçek bir homojen karışımın elde edilmesi istenilen her yerde Jet stream mikser kullanılmalıdır.
 • Jetstream mikserin bir avantajı da ek montaj gerektirmemesidir. Örneğin sıvı kazanının içerisine dalgakıranlar koymaya gerek yoktur.
 • Karıştırma etkisi o kadar verimlidir ki; küçük bir mikser büyük hacimleri sürekli devinim halinde tutmaya yeterlidir. (örneğin süt stok tankları, ham mineral yağ tankları gibi)
© 2008-2024 Toztek Mühendislik Makine Otomasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
Tüm Hakları Saklıdır.
Şeyhli Mah. Ankara Cad. Vadi Sok. Aktürk Sanayi Dünyası No:6 A/50 Pendik - İSTANBUL
T: +90 216 567 70 03
F: +90 216 567 70 04
E: sales@toztek.com
İçeriğe dön